Projekt zahrady od architekta – co vše dostanete?

Módní trendy se neprojevují jen ve stylu oblékání či barvě aut, ale i v bydlení a zahradách. Dnešním zahradám vévodí přirozenost, návrat k přírodě a nízké nároky na údržbu zahrad. Návrhy zahrady z pera zahradního architekta se rozhodně vyplatí. Nejen že vám pomůže v zahradě nalézt souvislosti, ujasnit si, co od zahrady očekáváte a čeho lze ve vašem prostoru docílit, ale navrhne i nejlepší skladbu rostlin a především představí nové technologické možnosti, které umožní zajímavé modelace terénu, ozeleňování fasád či dnes velmi populární střešní zahrady.

V zahradě má mít vše své správné místo. Nemá být „všechno všude“. Má zde být dána volnost stromům, místo květinám, prostor pro mobiliář či okrasné prvky, vše s tím záměrem, aby se zde člověk cítil příjemně. Správně založená zahrada by měla působit jako celek, nemělo by být nutné ji každodenně zalévat, vytrhávat plevel či jinak udržovat. Když se návrhu zahrady ujme odborník, můžete se těšit na to, že vaše zahrada bude zajímavá po celý rok. Docílí se toho vhodnou skladbou rostlin, neboť díky ní mohou vzniknout efektní tvary a barvy. Zahradu mohou zdobit v každé fázi roku jiné prvky - cibuloviny v předjaří, letničky v létě, trvalky kvetoucí do zámrazu, ojíněné květy trav v zimě.

Jak probíhá práce na návrhu zahrady?

Z praktického hlediska je vhodné zahájit spolupráci se zahradním architektem hned od začátku projektování stavby, kdy je možné dosáhnout propojení domu a zahrady a je snazší práce s terénem, zakomponování střešních zahrad, vodních prvků apod. Pokud již dům stojí, nevadí, zahradní architekt si poradí. Zahrada se řeší jako celek, funkční využití jednotlivých jejích částí a celková kompozice. Až po zkonzultování těchto principů se přistupuje k rozvržení jednotlivých rostlin a volbě konkrétních druhů.

Výsledkem spolupráce se zahradním architektem je následující dokumentace:

  • Studie neboli situační schéma - ideová představa o zahradě, její půdorysné rozvržení a odhad nákladů
  • Průvodní zpráva - popis návrhu, soupis rostlin a jejich specifikace, technologie založení jednotlivých vegetačních prvků, plán údržby
  • Osazovací a vytyčovací plán - rozmístění rostlin včetně soupisu jednotlivých taxonů (rod, druh, kultivar) a počtu vysazovaných kusů (obrazová příloha jednotlivých taxonů součástí průvodní zprávy)

V případě zájmu může zahradní architekt zpracovat i vizualizace budoucí zahrady, která lépe než projekt ukáže, jak bude zahrada ve výsledku působit.

Od návrhu k realizaci

Jakmile je projekt finalizován, může se přistoupit k samotné realizaci. Ta nejčastěji probíhá v jarním a podzimním období, stavební části však mohou být realizovány i v jiných ročních dobách. Velkým pomocníkem pro realizaci zahrady je položkový rozpočet realizace, který na vyžádání připraví zahradní architekt. V cenách rostlin totiž můžou být poměrně velké rozdíly a s pomocí položkového rozpočtu si můžete snadno zkontrolovat, zda vám realizační firma dodala přesně to, co bylo navrženo.

Autorský dozor

Zahrada je živoucí organismus, a proto je vhodné neukončit spolupráci se zahradním architektem ihned po dodání návrhu zahrady. Nejlepší je zachovat spolupráci i při realizaci. Odborník vám ohlídá, aby realizační firma nezaměnila hůře dostupné druhy rostlin za jiné, a dohlídne také na kvalitu dodávaného materiálu, čímž může ušetřit nemalé náklady. Dlouhodobá spolupráce pak zajistí, že si vaše zahrada udrží kýženou podobu i po dlouhá léta. Jedna konzultace ročně přitom stačí. Během ní architekt zkontroluje rozrůstání jednotlivých rostlin a navrhne jejich odbornou údržbu, obnovu či redukci.

A pak už si můžete na své zahradě opravdu jen užívat!