I parkovací plochy se mohou zelenat

Parkovací plochy nemusí být jen z nudných betonových dlaždic nebo drahých přírodních kamenů. Stále populárnější jsou štěrkové trávníky, které jsou pevné, estetické a takřka bezúdržbové. Bát se nemusíte ani vysokých pořizovacích nákladů.

Hlavním požadavkem u těchto typů trávníků je umožnit přirozené vsakování dešťové vody. Proto je velmi důležité vytvořit vhodný podklad o tloušťce zhruba 15 - 25 cm, který se míchá z kvalitní zeminy nebo kompostu (10-20 %) a ze štěrku nebo štěrkopísku (80-90 %) o zrnitosti do 32 mm. Tato frakce je z pohledu vodopropustnosti asi nejlepší. Vyšší frakce lze rovněž použít, žádoucí jsou však spíše v případě vyššího zatížení celé plochy. Pro dobrou nosnost je nutné v podkladu minimalizovat jakékoliv dutiny. Toho docílíme tím, že štěrkovou frakci doplníme i pískem, který všechny volné prostory zaplní. Jeho podíl na celém štěrkopískovém objemu by měl být maximálně pětinový.

Celý podklad je následně nutné řádně urovnat a uhutnit, teprve poté do něj sejeme travní směs. Ta může být i s příměsí bylin, díky čemuž je možné docílit požadovaného efektu v oblasti barevnosti. Vhodný poměr osiva trav a bylin je 70 : 30, a co do množství je ho potřeba od 25 do 35 g/m². Ke vhodným a oblíbeným bylinám používaným ve štěrkových trávnících patří například řebříček obecný, sedmikráska obecná, hvozdík kropenatý, mateřídouška vejčitá aj.

Jakmile trávník vzroste, můžete se kochat stále zelnou plochou, kterou stačí dvakrát ročně přejet sekačkou.