Obchodní podmínky

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tohle jsou Obchodní podmínky internetového obchodu www.azada.cz, provozovaného společností Azada styl s.r.o. (prodávající). Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.
 2. Provozovatel e-shopu:
  Azada styl s.r.o.
  Malinovského 435
  686 01 Uherské Hradiště
  IČ 29373387
  DIČ CZ29373387

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávkou je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů v příslušné sekci na výše uvedených webových stránkách. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a rovněž s reklamačním řádem. Vyplněním a odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží.
 2. O přijetí objednávky prodávajícím a o průběhu jejího vyřizování je kupující informován prostřednictvím E-mailových zpráv.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží, tj. momentem skutečného převzetí zboží kupujícím, případně uhrazením kupní ceny dle platného ceníku.
 4. Objednávky jsou prováděny na základě údajů o jednotlivých nabízených produktech zveřejněných na uvedených webových stránkách. Tyto údaje přesně popisují veškeré nabízené položky, zejména druh zboží a jeho cenu. Minimální hodnota objednávky není stanovena.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. U objednávek převyšujících cenu 10 000 Kč včetně DPH, či u objednávek zboží, které není skladem a bude vyráběno na základě zákazníkovy poptávky, má prodávající právo požadovat zálohu ve výši 50 % kupní ceny nebo úhradu zakázky předem.
 6. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. U objednávek výrazně převyšujících obvyklé množství má prodávající právo požadovat zálohu nebo úhradu zakázky předem.
 7. Zrušení objednávky je možné před provedením expedice zboží telefonicky nebo e-mailem;v případě zakázky vyráběné dle konkrétní poptávky zákazníka propadá v případě zrušení objednávky záloha. Kontaktní údaje jsou zveřejněny v sekci „KONTAKT“.

 

III. Dodací podmínky, termíny

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, případně jiné místo dodání, dle požadavku kupujícího, uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacením kupní ceny v plné výši.
 2. Prodávající vyexpeduje zboží nejpozději do 7mi pracovních dnů od příjmu objednávky. V případě, že není možné v této lhůtě objednané zboží dodat, bude objednavatel informován o nejkratším možném termínu. V případě chybně zadané adresy zákazníkem a z tohoto důvodu nedoručení zásilky zákazníkovi si dodavatel vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požádat o proplacení objednávky předem převodem na účet a zároveň i zaplacení přepravních nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.
 3. Zboží je zasíláno jako obchodní balík České Pošty.  Doba dodání je max. do dvou dnů od expedice. Zásilka je dopravena přímo na adresu udanou zákazníkem v době od 8:00 do 16:00. V případě nepřítomnosti zákazníka na místě doručení v době doručení vyrozumí Česká pošta zákazníka o uložení zásilky.
 4. Cena dodání v rámci České republiky je 150,- Kč včetně DPH za 1 zásilku. Tato cena zahrnuje poplatek za dobírku, poštovné a balné. V případě objednávky nad 5000,- Kč vč. DPH je doprava v rámci České republiky zdarma.
 5. Zboží lze odebrat též osobně na obchodních místech společnosti Los Kachlos (Praha, Brno, Uherské Hradiště, Zlín) v provozní době těchto prodejen, která je uvedena na internetových stránkách www.loskachlos.cz. Osobní odběr je bez poplatku. Je doporučeno dohodnout si osobní odběr na konkrétním obchodním místě telefonicky.
 6. Zboží z kategorií Mobilní nádoby Azada a Nábytek je dopravováno přepravou Azada v předem dohodnutém termínu. Zboží lze odebrat též osobně na obchodních místech společnosti Los Kachlos.

 

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cena je splatná při převzetí objednávky formou dobírky, či převodem odpovídající částky na účet prodávajícího před expedicí objednávky. Pro tento účel je stanoven účet prodávajícího č. 5568790247/0100. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.

 

V. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Prodávající zaručuje, že osobní data poskytnutá kupujícím, bude využívat pouze pro činnost související s realizací objednávky. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data a nebudou poskytovány třetím osobám.
 2. Na základě žádosti kupujícího provede prodávající vymazání všech osobních dat kupujícího z interních databází obchodního místa www.azada.cz.

 

VI. Reklamace, vrácení zboží

 1. Prodávající neručí za vady a záruky se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Prodávající je povinen distribuovat zboží v souladu s platnými právními předpisy, v deklarované kvalitě, množství a ceně, nepoškozené či jinak neznehodnocené. Pokud nebudou tyto základní atributy dodrženy, má kupující právo podat reklamaci. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 30 pracovních dnů. Je-li dodávaná zásilka viditelně poškozená, má zjevné vady obalu nebo má neúplný obsah, má zákazník právo odmítnout převzetí zásilky pro poškození.
 2. Nepoužité zboží je možné ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele bez udání důvodu vrátit prodávajícímu do 14 dnů (od data expedice zboží). Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu (poníženou o vynaložené dopravní a balící náklady). Kupující je povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit (tak aby nedošlo k poškození) zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Možnost vrácení peněz zaniká v případě, že kupující znehodnotí nebo poškodí vrácené zboží.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2012 až do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Pro sjednanou obchodní transakci platí vždy Obchodní podmínky platné (uveřejněné) v momentu objednání zboží. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na E-mailové adrese info@azada.cz.